صحبت های جالب پژمان جمشیدی از پزشک تیم پرسپولیس را شاهده می کنید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار