روز میلاد حضرت علی اکبر فرزند امام حسین (ع) بعنوان روز جوان در نظر گرفته شده است. حضرت علی اکبر از جوانان حاضر در واقعه عاشورا بود که با رشادت در میدان جنگ به شهادت رسید. جوانان ایرانی هم امروزه با حضور در صحنه های مختلف فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی توانسته اند افتخارات بزرگی برای کشورشان کسب نمایند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار