در این قسمت از مجموعه موشن گرافیک «همه بودند همه هستیم» به حضور هنرمندان در ۸ سال دفاع مقدس و خدماتی که به جبهه های حق علیه باطن کردند، اشاره شده است.
سرخط اخبار