ماجرای این بقعه تاریخی به یکی از شب های ماه رجب سال ۱۰۴۱ قمری، یعنی ۴۰۰ سال پیش بر می گردد که جنایتی بزرگ و بهتر است بگوییم قتل عام دسته جمعی در اصفهان رخ داد که حتی در سفرنامه هایی مانند شاردن نیز به آن اشاره شده است، شبی که شاهزاده های ناکام صفوی توسط شاه صفی قتل عام شده و در گورستانی قدیم به خاک سپرده شدند. هنوز هم بقایای کوچکی از این گورستان در اصفهان و در جوار یک امامزاده در خیابان کاشانی اصفهان به نام «ستی فاطمه» وجود دارد که متأسفانه به فراموشی سپرده شده و به انبار تبدیل شده است.
ستی فاطمه در گذشته یک قبرستان قدیمی بوده است، در زمانهای قدیم اغلب گورستان های اصفهان در کنار امامزاده ها قرار داشته است. ستی به احتمال بسیار مخفف واژه سیدتی است.

سرخط اخبار