انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری ساعت ۸ صبح روز جمعه همزمان در سراسر کشور برگزار شد . طبق قانون انتخابات اقلیت های مذهبی به نمایندگان اختصاصی خود رأی می دهند.

سرخط اخبار