پرستار بیمارستان ولایت قزوین: خسته شدیم، من دیگر توان ندارم، داریم از پا می افتیم، خواهش می کنم به ما رحم کنید، به عزیزانتان رحم کنید...
سرخط اخبار