استاندار اصفهان توسعه گاوداری های موجود را مشروط به ایجاد این واحدهای دوستدار محیط زیست و حذف کننده گاز متان دانست وگفت: دامداران در کنار واحدهای دامی، کشت هیدروپونیک راه اندازی کنند و صنف کشاورزی نیز در این زمینه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، عباس رضایی در هشتمین جلسه کارگروه ماده ۱۱ در استانداری اظهار داشت: در گذشته به برخی گاوداری ها مجوز احداث داده شده است اما با گذشت زمان و وسعت محدوده شهرها و روستاها، این واحدهای دامی در نزدیکی روستا و شهر قرار گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه مساله بهداشت محیط و خانواده ها و سلامت افراد از هر چیزی مهمتر است، اضافه کرد: این واحدهای دامی به دلیل وجود فضولات خود و انباشت حشرات در ماه های گرم سال، موجب انتقال بیماری می شوند بنابراین انتقال آنها به بیرون شهرها و روستا ضروری است.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب که اخیرا آئین نامه آن توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است، ادامه داد: این مواد قانونی به صاحبان چاه ها اجازه می دهد که اگر در محدوده چاه خود زمینی ندارند بتوانند چاه خود را با فاصله ای در نزدیک محدوده زمین کشاورزیشان منتقل کنند.
وی تصریح کرد: در کارگروه ماده ۱۱ به سه گاوداری پروانه دار از جمله یک گاوداری در گلپایگان که متقاضی جابه جایی چاه های مجوزدار خود بودند بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مجوزهای لازمه داده شد.
رضایی اظهار داشت: موضوع ایجاد یک واحد گاوداری پنج هزار راسی در فریدونشهر نیز در این کارگروه مطرح و مقرر شد بررسی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و در نوع کشت و زرعی که برای علوفه دام ها نیاز است، بررسی مجددی انجام شود.
وی واحدهای بزرگ گاوداری را تولیدکننده گاز متان و مُضر و ناسازگار با محیط زیست برشمرد و خاطرنشان کرد: مقرر شد در کنار این گاوداری ها، واحدهای دیگری نیز احداث شود تا علاوه بر تولید گوشت دام و شیر، در راستای حفظ محیط ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار