ضرورت استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاهها

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۹
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: این سازمان مکلف است زمینه استقرار چرخه مدیریت بهره وری را در دستگاه های اجرایی و بخش های اقتصادی فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، انصاری در پنجمین نشست کارگروه ارتقاء بهره وری استان یزد با بیان اینکه این سازمان مسئولیت نظام های مدیریتی را در کشور بر عهده دارد گفت: ما در طول برنامه ششم توسعه تکلیفی را داریم که بتوانیم یک سوم رشد اقتصادی کشور را از طریق بهره وری محقق کنیم.
وی افزود: در کشور صرفاً از راه سرمایه گذاری و افزایش منابع مالی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و افزایش ارزش اقتصادی دست می یابیم، ولی در دنیا اینگونه نیست، آن ها با استقرار نظام های بهره وری و استفاده موثر از مجموعه امکانات خودشان عمل می کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مجموعه تکالیفی که در قانون برنامه ششم توسعه بر عهده سازمان ملی بهره وری است گفت: این سازمان مکلف است زمینه استقرار چرخه مدیریت بهره وری را در دستگاه های اجرایی و بخش های اقتصادی فراهم کند.
انصاری گفت: مسئولان استان نسبت به شناسایی واحد هایی آمادگی دست یابی به بهره وری را دارند اقدام کنند.
وی افزود: این آمادگی را داریم که از کارشناسان استان یزد و دانشجویان دوره دکتری که پایان نامه خودشان را در حوزه بهره وری انتخاب می کنند، بتوانیم زمینه حضور آن ها را در دوره های سازمان بهره وری آسیایی فراهم کنیم.
استاندار یزد هم در این نشست با بیان اینکه در سال های اخیر سرمایه گذاری هایی که انجام شده متناسب با نیروی کار استان نبوده است گفت: این امر باعث شده است تا سومین استان مهاجر پذیر کشور باشیم.
طالبی افزود: باید مفهوم واقعی بهره وری در استان دنبال شود و انتظار می رود سازمان ملی بهره وری طرح ها و برنامه های استان یزد در زمینه بهره وری را مورد حمایت قرار دهد.
ارائه گزارش طرح ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار