با گسترش بیماری کرونا در کشور، تردد های مردم در شهر همدان بسیار محدود شده و بازار این شهر برای مقابله با این ویروس تعطیل شده است.
سرخط اخبار