صحبت از رفع فیلتر توئیتر روی آنتن زنده شبکه 3 و سوال مجری از کارشناس این حوزه درباره میزان آمادگی رفع فیلتر از توئیتر.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار