از نظر علمی ثابت شده گرچه مغز واقعاً یک ماهیچه نیست، اما برای سالم ماندن نیاز ورزش دارد. حل معما روش سرگرم کننده ای است تا مغز خود را حسابی ورزش دهید و متفاوت و از زاویه دید دیگری فکر کنید. در ادامه چند معای جالب برای شما آماده کرده ایم که با آن ها می توانید هم مغزتان را ورزش دهید و هم لحظات سرگرم کننده ای را سپری کنید. جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.
معمای شماره ۱
چهار گلابی در این سبد وجود دارد و چهار نفر هم در اتاق حضور دارند. هر کدام آن ها یکی از گلابی ها را برمی دارد اما در انتها یک گلابی در سبد باقی می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟
معمای شماره ۲
چند مربع در تصویر زیر وجود دارد؟
معمای شماره ۳
این سیب درسته را چطور درون یک بطری گردن باریک قرار داده اند بدون اینکه بطری را شکسته یا سیب را برش داده باشند؟
معمای شماره ۴
کدام جعبه از بقیه سنگین تر است؟
معمای شماره ۵
مردی به زندان افتاده اما سه راه وجود دارد که از طریق آن ها می تواند از زندان فرار کند. در یکی از این مسیرهای خروجی چند سگ وحشی انتظارش را می کشد. در مسیر دوم یک بمب تایمری وجود دارد که فعال شده و در عرض ۵ دقیقه منفجر خواهد شد. در مسیر سوم هم یک نگهبان مسلح وجود دارد. زندانی کدام راه را باید انتخاب کند؟
معمای شماره ۶
زنی از یک هواپیما بدون چتر نجات بیرون می پرد، اما زنده می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟
معمای شماره ۷
در تصویر زیر یک مستطیل و یک مربع را طوری رسم کنید که سنجاب ها از بلوط ها جدا شوند.
معمای شماره ۸
شخصی در طبقه ی چهاردهم یک ساختمان زندگی می کند. هر زمان که بخواهد پایین برود، در طبقه ی اول از آسانسور پیاده می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری