بیرانوند: افزایش قیمت انواع نان از فردا اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان ، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی گفته: قیمت انواع نان از فردا در استان لرستان افزایش می یابد.
بیرانوند افزود: قیمت هر عدد نان سنگک سنتی هزار و 500 تومان شد.
قیمت نان لواش 300 تومان شد.
نرح جدید انواع نان در لرستان به شرح زیر است
نان لواش هر قرص 300 تومانان
نان سنگک سنتی هر قرص 1500 تومان
نان سنگک ماشینی هر قرص 1400 تومان
نان تافتون هر قرص 600 تومان
نان بربری ساده هر قرص 1000 تومان
نان بربری کنجددار هر قرص 1200 تومان
این افزایش قیمتها از فردا اجرایی می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار