دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دارای 22 هکتار مزرعه آموزشی، تحقیقاتی است و محصولات مختلف کشاورزی و تحقیقاتی در آنجا برداشت می شود. همچنین پرورش طیور و دام ،تولید اولین بذر هیبریدی چغندر لبویی و بذر چغندر علوفه ایی در کشور از مهم ترین محصولات دانش بنیانی در این مزرعه است. در آینده ای نزدیک قرار است مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی به صورت رسمی با هدف تولید علم در مرزهای دانش و تولید محصولات بیوتکنولوژی مورد نیاز کشور برای دوری از وابستگی و واردات راه اندازی شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار