اعتمادآنلاین| در طول دست کم 15 سال قبل تا امروز، کم نبوده اند بناهای تاریخی در پایتخت که با صدور مجوزهای خروج از ثبت آثار تاریخی توسط دستگاه های قضایی به مرور پایشان لغزیده، سست شده و در نهایت با تبدیل شدن به تَلی از خاک، به مرور بذر ساخت مجتمع های تجاری و آسمان خراش رویشان جوانه زده است.
اتفاقی که در طول چند سال گذشته، همه گیری اش آن قدر زیاد بوده و مجوزهایش آن قدر پر قدرت صادر شده اند که کامیون های حمل آجر از بناهای تاریخی و صدای کلنگِ آوار شدن تاریخِ پایتخت روی سر مردمانش، دیگر نه شب می شناسند و نه روز! حتی دیگر مالکان بناهای تاریخی با در دست گرفتن حکم خروج از ثبت دیوان عدالت اداری، نیازی به کشفِ راهکارهای جدید ندارند تا سقفِ آرزوها برای حفاظت از میراث فرهنگی پایتخت را بالاتر ببرند.
هر چند برای نخستین بار نیست که سیل عظیمی از مجوزهای خروج از ثبت آثار تاریخی پایتخت در یک بازه ی زمانی کم و یکی بعد از دیگری منتشر می شوند و فقط خبر است که برای چند دقیقه ذهن را درگیر می کند و سرانجام لودرها راه شان را پیدا می کنند؛ اتفاقی که آخرین بارش چیزی حدود یک دهه از وقوع رخدادِ آن می گذرد و تا کنون در این حجم منتشر نشده بود.
اما امروز خیابان فلسطین جنوبی و بعضا برخی بناهای تاریخی در فلسطین شمالی و چند بنای تاریخی در دو منطقه ی تحت پوشش پهنه ی بافت تاریخی تهران، بیش از پیش کابوس لودرها را می بینند. لودرهایی که تا کنون خانه ایتالیا را تخریب کرده اند، چند بار به جداره ی زخمی «زند نواب» خورده اند و منتظرند تا خانه ی «متین دفتری» را پایین بیاورند، بخش هایی از بنای ارزشمند «چاپخانه ی تابان» را حذف و حتی خانه ی چوپانی را خالی کرده اند.
اما ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار