معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 از توجه ویژه سرای محله های این منطقه به مبحث مهم آموزش های شهروندی؛ به عنوان راهی برای کاهش آسیب های شهری، اجتماعی و پیشرفت جامعه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه21، حسین معینی کربکندی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه یکی از اولویت های اصلی این معاونت را توجه ویژه به مبحث آموزش های شهروندی و جایگاه مهم آن در جوامع امروزی دانست و گفت: به منظور ترویج الگوی رفتارهای صحیح و توسعه اجتماعی در میان افراد جامعه و همچنین ترغیب آنها به مشارکت حل معضلات شهری و اجتماعی، برنامه های متنوعی با محوریت موضوعی آموزش شهروندی در سطح محلات و نواحی 3گانه منطقه21 اجرا می شود. 
وی در ادامه افزود: اجرای برنامه های متنوع در حوزه آموزش های شهروندی در سرای محله های سطح منطقه21 نشان گر پویایی، توجه ویژه و اهتمام تمام همکاران ما در حوزه اجتماعی است که امیدوارم با تلاش آنها بتوانیم در پیشرفت و توسعه جامعه مثمرثمر باشیم. 
معینی کربکندی در ادامه از اجرای برنامه های متنوع با محوریت فرهنگ سازی سبک زندگی سالم در محلات منطقه21 خبر داد و خاطرنشان کرد: موضوع سبک زندگی سالم؛ امروزه یکی از مقوله هایی است که به آن توجه کمتری شده و ترویج آن در میان افراد جامعه یک امر الزامی و ضروری می باشد، از همین رو برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم به صورت مستمر در دستورکار این معاونت قرار دارد. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 در پایان یادآور شد: در کارگاه های سبک زندگی سالم؛ شرکت کنندگان با الگوهای صحیح رفتاری، سبک زندگی اسلامی، چگونگی برخورد با اعضای خانواده و دیگر افراد جامعه، راه های شاد زیستن و ...

سرخط اخبار