ماجرای جذاب ورود سینما به ایران و شکل گیری اش تا امروز را در آخرین قسمت از فصل دوم این مجموعه می بینید. فصل سوم به زودی منتشر می شود.

کیفیت پایین:

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار