در حالی مانیتور کانترهای پذیرش فرودگاه مهرآباد (ساین کانتر) چند ساعتی است از کار افتاده که اطلاع رسانی از طریق برگه های A۴ انجام می شود.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ساین کانترهای فرودگاه مهرآباد به دلایلی از کار افتاده و اطلاع رسانی در این زمینه به وسیله کاغذ های A4 انجام می شود.
مسافر یکی از پروازهای داخلی در این باره به تسنیم، گفت: از کار افتادن ساین کانترها باعث سرگردانی مسافران در فرودگاه مهرآباد شده که خوشبختانه با راهکار استفاده از برگه های A4 اطلاع رسانی در خصوص صدرو کارت پرواز در حال انجام است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار