تبرئه قاتل کودک فلسطینی

شبکه خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲
دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، قاتل کودک فلسطینی را تبرئه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، قاتل صهیونیست را که با به آتش کشیدن خانه یک فلسطینی، طفل شیرخوار ۱۸ ماهه و پدر و مادرش را زنده در آتش سوزاند از قتل عمد تبرئه کرد.
این جنایات چهار سال پیش در شهر دوما در جنوب نابلس روی داد.
دانلود