معاون امور هنری با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مجسمه سازی و تندیس پردازی برای معرفی چهره های شاخص و افتخارات کشورمان، در این باره از تندیس های ساخته شده برای سردار شهید قاسم سلیمانی که در شهرهای مختلف کشور نصب شده اند، انتقاد کرده است.

به گزارش جهان نیوز ، سید مجتبی حسینی در این راستا، یادداشتی با عنوان «تندیس هایی که حس شرمساری را برمی انگیزند» نوشته و اختصاصی در اختیار ایسنا قرار داده است.
او در بخشی از این یادداشت آورده است:
«قریب سالی می گذرد از پرواز علمدار دوران، از قهرمانِ ملی و مردستان فروتن همروزگارمان شهید حاج قاسم سلیمانی، در این یک سال گوئیا می خواهیم بخشی از کاستی های گذشته را جبران کرده و قدرشناسی خود را از این شهید بزرگوار نشان دهیم. پاره ای ازین قدرشناسی ها در قالب ساخت تندیس یادمان نمود می یابد. در شهرهای مختلف یکی پس از دیگری از تندیس هایی رونمایی می شود که بیش از احساس قدردانی، حس شرمساری را در مخاطب برمی انگیزد. تندیس هایی که گاه بهانه تاختن دشمن و عیب جویی منکران می شود.»
نمونه ای از تندیس های ساخته شده برای سردار شهید قاسم سلیمانی
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ابتدای این یادداشت با یادآوری نام هنرمندان مطرح کشور در حوزه مجسمه سازی، از جمله ابوالحسن صدیقی، آورده است: «در ایران تندیس سازی به سیاقی که می شناسیم و آن را حاصل آمد و شدهای قرن اخیر می شماریم پدیده ای تازه است. ولی این تازگی به پشتوانه شعور و شناخت هنری، موجب شد تا در کوتاه ترین زمان چهره هایی ماندگار و آثاری ارزشمند آفریده شود و ساخت تندیس، ویژگی هایی ایرانی بیابد و شیرین کاری و تغزل و نازک خیالیِ سایر هنرها در این نمونه ها نمود یابد. تا آنجا که نادره کاری چون «ابوالحسن خان صدیقی» به قدرت قلم و سلطه بر هنر توانست، چنان شخصیت های تاریخی و مفاخر ایران را در قاب و قالب تندیس معرفی کند که تماشاچیان بی آنکه به جستجوی دلیل باشند یا به استدلال بپردازند، باور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار