مشهورترین نویسندگانی که به نوبل ادبیات نرسیدند

آفتاب نیوز پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۱
برخی از بزرگترین بی اعتنایی های آکادمی سوئدی به غول های دنیای ادبیات را بخوانید.

آفتاب نیوز :
«جایزه نوبل ادبیات در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به «اولگا توکارچوک» و «پیتر هاندکه» رسید. چرا برندگان؟ چون پارسال پس از رسوایی بزرگ آکادمی سوئدی جایزه نوبل اهدا نشد. امسال هم به جبران یک سال غیبت دو جایزه اهدا شد. آکادمی برای بازسازی وجهه و جبران مافات تصمیم های زیادی دارد.
در دنیای ادبیات، نوبل مشهورترین جایزه است که اعتبار برنده را چند برابر می کند. البته همیشه بوده اند برندگانی که نامشان به نوبل اعتبار بخشیده است. از طرفی همیشه هم انتقادات زیادی به آکادمی سوئدی وارد بوده است. از انتخاب های سیاسی گرفته تا نادیده گرفتن زنان و توجه بیش از حد به اروپا و نادیده گرفتن ادبیات دیگر ملل و صد البته جایزه دادن به افرادی که در حد و اندازه این جایزه نبودند. در این میان عجیب ترین انتخاب های آکادمی هم به اندازه آنها که نادیده گرفته شدند مایه تعجب نیست.
در بیش از یک قرنی که از اهدای نوبل ادبیات می گذرد، چهره های باربط و بی ربط زیادی جایزه گرفته اند، اما تعجب آنجا است که می شنویم آکادمی سوئدی مثلا لئو تولستوی را جلوی چشم داشته و جایزه نوبل ادبیات را به دیگری داده است.
این نادیده گرفتن ها امسال بیشتر پررنگ شده است و خیلی از تحلیل ها درباره برندگان نوبل امسال با این جمله کنایه آمیز به آکادمی سوئدی شروع می شود: «قطعا امسال فیلیپ راث برنده نوبل نیست.» او که در چند دوره گذشته همیشه در میان گزینه های پرشانس برای دریافت نوبل ادبیات بود، آن قدر نادیده گرفته شد تا در نهایت از دنیا رفت.
برخی از بزرگترین بی اعتنایی های آکادمی سوئدی به غول های دنیای ادبیات را بخوانید.
فیلیپ راث
همانطور که پیشتر اشاره شد، فیلیپ راث در چند دوره ...

سرخط اخبار