نشست همکاری ما بین بیمارستان فرهیختگان و سازمان بیمه نیروهای مسلح در جهت ارتقای سلامت بیمه شدگان با حضور علیرضا خوشدل رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و امیر نوروزی مدیرعامل سازمان خدمات بیمه درمانی نیروهای مسلح در بیمارستان فرهیختگان برگزار شد.
سرخط اخبار