تهران - ایرنا - مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع سلامت در معنای وسیع آن از مولفه های وظیفه ای حاکمیت است که هرگز نباید در کوران های اقتصادی و غیرعلمی و بی تفاوتی گم شود.

دکتر محمد اسماعیل اکبری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز پنج شنبه در نامه ای با عنوان کلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نوشت: موضوع سلامت در معنای وسیع آن، از مولفه های وظیفه ای حاکمیت است که هرگز نباید در کوران های اقتصادی و غیرعلمی و بی تفاوتی گم شود؛ هر مرگی مهم است و هر ناتوانی نیز. اثربخشی خدمات و بویژه هزینه اثربخشی و مدیریت ارزانسازی آن از اصول مهم در حوزه سلامت هستند که بسیار از آنها دور شده ایم.
وی در این نامه تاکید کرد: شاخص اصلی رفتار ما در سلامت، عدالت است، عدالت به معنی توجه به عام و خاص با رعایت شرایط و منابع.
متن این نامه خطاب به نمایدگان مجلس به این شرح است: حضورتان را در راس امور به فال نیک گرفته و ضمن آرزوی توفیق خدمت ماندگار و عالمانه برای یکی از پاکترین امت روی زمین، کلامی چند را مصدع می شوم؛ امید است که مقبول درگاهش واقع و مدنظر بزرگواران قرار گیرد.
به عنوان برادرتان که بیش از 40 سال است دست و دل در امور اجتماعی دارد، نکاتی را اختصاراً بیان می دارم.
به طورکلی سه اصل مبنای تصمیم گیری در همه امور از جمله امور اجتماعی در کشور ما به حساب می آید:
ولایت فقیه، که جایگاه روشنی در نظام جمهوری اسلامی دارد و از سه پشتوانه برخوردار است:
اول، پشتوانه دینی به مفهوم اینکه معتقدین به اصل تقلید، باید ولایت فقیه را فرض دانسته و از آن تبعیت نمایند؛ تعبیر امام عظیم الشان که می فرمود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (ص) است را سرلوحه زندگی و کار خویش قرار داده ایم.
دوم، پشتوانه قانونی و حقوقی که بوضوح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و مستند شده و قانون مداران لزوم اتباع از آن را درک می ...

سرخط اخبار