حفظ نهاد شورایاری ها برای ارتقای سرمایه اجتماعی تهران ضروری است

ایلنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۱

نائب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها تاکید کرد: سرمایه اجتماعی شبکه شورایاری ها برای توسعه تهران و افزودن بر سرمایه اجتماعی شهری ضروری است.
به گزارش ایلنا، سید آرش حسینی میلانی عصر امروز در همایش چهار دوره فعالیت شورایاری ها و مشارکت اجتماعی در شهر تهران که در تالار شمس برگزار شد، با تشکر از حزب همبستگی برای برگزاری این همایش گفت: برای بررسی فعالیت شورایاری ها باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا اساسا حق محله در شهر تهران معنادار است یا خیر؟ شورایاری ها براساس حق محله تشکیل و تعریف می شوند و اگر موضوع حق محله توسط مدیریت شهری حذف شود، آنگاه بحث درباره شورایاری بی مفهوم است.
وی با تاکید بر اینکه محلات در برنامه سوم توسعه شهری دارای جایگاه ویژه ای هستند، اظهار داشت: متاسفانه شهرداری در زمینه اجرای برنامه سوم براساس محوریت محلات دچار تاخیر است و در این چارچوب، شهرداری باید برنامه خود براساس محلات ارائه دهد. البته در گذشته اسناد توسعه محلی وجود داشته است و شورایاری ها، بعضا در تدوین آنها نقش داشته اند اما انتظاری که از شهرداری وجود دارد، آن است که برش محله ای برنامه سوم توسعه شهری تهران هر چه زودتر آماده کند.
این عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که آیا بدون شورایاری ها سرمایه اجتماعی شهری در تهران خواهیم داشت؟ تصریح کرد: سرمایه اجتماعی به راحتی ایجاد نمی شود بلکه این سرمایه اجتماعی از طریق شورایاری ها و ارتباطی که آنها با مردم دارند، قابل شکل گیری است. به همین خاطر، سرمایه اجتماعی شبکه شورایاری ها برای توسعه تهران و افزودن بر سرمایه اجتماعی شهری ضروری است.
حسینی میلانی با بیان اینکه متاسفانه ما در حفظ سرمایه های اجتماعی ...

سرخط اخبار