نصب 24فرستنده رادیو تلویزیونی از فردا آغاز و پوشش دیجیتال استان، 98درصد می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار