جهادگران سلامت در پایگاه بسیج شهید عابدی و حسینیان با استقرار ایست غربالگری سلامت و ضدعفونی کردن خودروها برای مبارزه با کرونا تلاش می کنند.
سرخط اخبار