«پسر اِسوِئا» آمد/عرضه کتاب جدید نویسنده «تصرف عدوانی»

خبرگزاری مهر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۸

به گزارش خبرنگار مهر ، رمان «پسر اِسوِئا» نوشته لنا آندرشون به تازگی با ترجمه سعید مقدم توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است.
لنا آندرشون نویسنده سوئدی متولد سال ۱۹۷۰ است که پیش از این ، رمان «تصرف عدوانی» اش به قلم همین مترجم به فارسی ترجمه و توسط همین ناشر منتشر شده است. «پسر اسوئا» رمان جدید این نویسنده است که به تازگی ترجمه فارسی اش وارد بازار نشر شده است. این رمان درباره سرنوشت مردی سوئدی در بستر زمانی قرن بیستم است که به بهانه روایت زندگی این مرد، تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوئد پیش روی مخاطب کتاب قرار می گیرند.
شخصیت اصلی رمان «پسر اسوئا» مردی بدون هیچ عیب ونقص جسمانی است اما یک شکاف بزرگ ذهنی دارد و این شکاف، درباره ساخته های انسان و امر ضروری است؛ شکاف بین آن چه انسان به کمک مهندسی می سازد و ضرورت پذیرش متین جهان، آن چنان که هست. ذهن این مرد مانند رویکرد سوسیال دموکرات های سوئدی دوپاره است. این گروه سیاسی در سوئد، از یک سو مشتاق ساختن جامعه ای با تحرک اجتماعی و از سوی دیگر متمایل به فراهم کردن آن چنان زندگی اجتماعی برای مردم بودند که از زندگی خود راضی بوده و نخواهند از هستی اجتماعی شان بگریزند.
حزب سوسیال دموکرات سوئد، گروه سیاسی مهمی است که لنا آندرشون در رمان «پسر اسوئا» به آن می پردازد. این حزب در بازه زمانی ۴۴ ساله سال های ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۶ قدرت و زمان دولت را در دست داشت و جامعه سوئد را دچار دگرگونی بنیادی کرد. طرح سیاسی اقتصادی این حزب در دولت رفاه شان، «خانه مردم» نام داشت که این طرح مانند ذهنیت شخصیت اصلی «پسر اسوئا» دچار شکاف بود؛ از یک طرف تلاش داشت به هستی واقعی جهان وفادار بماند و از سوی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار