به گزارش تیتربرتر؛
شب شعر «سور ربّانی» در هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت و مهربانی با حضور شاعران آیینی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
عکسهای شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه
شب شعر سور ربّانی در فرهنگسرای اندیشه

سرخط اخبار