دبیر انجمن قلم گفت: در جایزه قلم زرین، ادبیات کار و ساختار محکم، خیلی مهم است، اما به محتوا هم اهمیت زیادی داده می شود.

راضیه تجار، دبیر انجمن قلم در گفت وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس اظهار داشت: طبق معمول هر سال، در زمستان سال گذشته، فهرست کتاب ها با درخواست ما از خانه کتاب دریافت شد و فهرست داستان ها و رمان های بزرگسال منتشر شده در سال ۹۸ در اختیار ما قرار گرفت.
* ۴ عنوان کتاب به صدر جدول رسیدند
وی با بیان اینکه جدا از این فهرست، فراخوانی نیز منتشر شد و تعدادی از نویسندگان و ناشران، آثار منتشر شده خود را در سال ۹۸ برایمان ارسال کردند، تصریح کرد: پس از تشکیل هیئت داوران و برگزاری جلسات بررسی آثار، ریزش اولیه انجام شد و در نهایت از میان بیش از ۲۰۰۰ عنوان کتاب، تعداد ۶۵ عنوان برگزیده شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
وی افزود: به تدریج و گام به گام تعداد کتاب های اولیه کمتر شد. روند کار به این شکل بود که هر کتاب را دو داور مطالعه و اقدام به تکمیل فرم های مربوطه می کردند. در این فرم ها عناصر داستان نظیر نثر و زبان، شخصیت پردازی، طرح، پیام و فضاسازی مورد ارزیابی قرار داده می شدند و داوران نمره خود در هر زمینه را از یک تا بیست اعلام می کردند که در نهایت نمره ای از ۱۰۰ مشخص شد. دو رأی مثبت باعث بالا رفتن کتاب، دو رای منفی باعث کنار گذاشتن اثر می شد و ترکیب یک رأی مثبت و یک رأی منفی ضرورت خواندن آن را توسط داور سوم مشخص می کرد. پس از طی این روند سرانجام ۴ عنوان کتاب به صدر جدول رسیدند. بنا بر این بود کتابی برگزیده شود که نمره بین ۸۵ تا ۱۰۰ را اخذ کند که این مسئله هم اتفاق افتاد.
* در جایزه قلم زرین، ادبیات کار و ساختار محکم خیلی مهم است، اما به محتوا هم اهمیت زیادی داده می شود
تجار با تاکید بر شاخص های داوری و ارزیابی در این دوره ...

سرخط اخبار