ساعت24-رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر نمی شود، گفت: ان شاالله منتشر می شود.

معمولا دولت ها در برخی مواقع مانع از انتشار آمارهای اقتصادی می شوند و این بانک مرکزی است که داعیه ضرورت استمرار انتشار آمار را دارد.
در همین راستا دولت بانک مرکزی را از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی، گزارش مالی و بودجه، انتشار آمار بهای تولیدکننده و بهای مصرف کننده منع کرد.
اما پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهد بانک مرکزی هیچ منعی از ناحیه دولت برای انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی ندارد و می تواند آمار نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و ترکیب سپرده های بانکی به تفکیک بانک های دولتی و خصوصی منتشر کند.
دسترسی به آمار امکان تحلیل، نقد و پیشنهاد به سیاست گذار پولی را فراهم می کند و با عدم انتشار آمارها، هیچ ابزاری برای نقد و تحلیل باقی نمی ماند. معلوم نیست دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، معلوم نیست وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی چگونه است و معلوم نیست حجم نقدینگی در چه سطحی قرار دارد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار