در روزهایی که بسیاری از مردم دیگر از داستان ملال انگیز کرونا خسته شده اند و حتی رعایت کردن پروتکل های بهداشتی برایشان سخت و طاقت فرساست،کادر درمان همچنان قوی در خط مقدم مبارزه با ویروس ایستاده اند، باید از خانواده یا نزدیکان این افراد باشید تا از روزهای سختی که سپری می کنند باخبر شوید، کادر درمان گویی هر روز و هر ساعت با جان خود بازی می کنند، بسیاری از تخت های بیمارستان ها حالا پر از پزشکان و پرستارانی است که تا چند روز پیش یاری رسان بیماران بودند. کادر درمان تنها از مردم انتظار دارند با رعایت اصول بهداشتی ،پرهیز از تجمع و نرفتن به سفر های غیر ضروری به خودشان و آنها کمک کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار