بیش از هشت درصد از کل چک های مبادله شده در کشور در دی امسال برگشت خورده که بخش عمده آن به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

به گزارش ایسنا، آمار بانک مرکزی از چک های مبادله ای در دی امسال از این قرار است که در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ و ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.
در این ماه در استان تهران حدود ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده و بدین ترتیب ۵۱ درصد از چک های مبادله ای کل کشور در این ماه در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است که بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها دارند.
این در حالی است که ۶۴.۱ درصد از ارزش چک های فوق نیز در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، در دی امسال ۷.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج و ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد. از سوی دیگر از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۹ درصد وصول شده است.
در استان تهران نیز حدود ۲.۶ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد ۹۲.۶ و از نظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل چک های مبادله شده این استان وصول شده است.
با این حال بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان به استان های گیلان، یزد و البرز اختصاص یافته و در مقابل استان های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان و لرستان پایین ترین تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی این نسبت از نظر ارزش نیز استان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار