نمایندگان مجلس طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم موسوم به اخذ مالیات از خانه های خالی را رفع و تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را جهت تامین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده واحده این متن جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم می شود: «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:
سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه
همچنین به منظور رفع ایرادات ردیف های (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان در فراز دوم ماده واحده، عبارت «طرح های (پروژه های) انبوه سازی» جایگزین عبارت «پروژه های انبوه سازی» و عبارت «زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی(موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن)» جایگزین عبارت «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴» شد.
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
بر اساس این ماده، ضرایب مالیاتی فوق برای ...

سرخط اخبار