آی اسپورت - روز گذشته گرت بیل با تاریک مادرید راهی لندن شد و با حضور در باشگاه تاتنهام مذاکرات نهایی را انجام داد. بیل پس از هفت فصل بازی در رئال به باشگاه سابقش باز خواهد گشت اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. تاتنهام بیل را یک ساله و قرضی می خواهد و قصد دارد نیمی از دستمزد او را پرداخت کند. در هر صورت و با جدایی گرت بیل، پیراهن شماره 11 او که از فصل 14-2013 در اختیار اوست، آزاد خواهد شد و دو بازیکن رئال یعنی مارکو آسنسیو و وینیسیوس بیشترین شانس را برای تصاحبش داشتند.
در نهایت و طبق آنچه در وبسایت رسمی رئال مشخص شده، پیراهن شماره 11 گرت بیل به مارکو آسنسیو رسیده است. آسنسیو که از سال 2015 در عضویت رئال قرار دارد، نسبت به وینیسیوس حق تقدم داشت و از این پس او را با پیراهن شماره 11 خواهیم دید. پیراهن شماره 20 او نیز از این فصل در اختیار وینیسیوس خواهد بود. وینی در برزیل هم پیراهن شماره 20 را به تن داشت. پیراهن شماره 11 زمانی بر تن پاکو خنتو اسطوره باشگاه بود که اکنون رئیس افتخاری رئال مادرید است. خورخه والدانو، مارتین واسکز و کانیگهام نیز زمانی شماره 11 رئال را به تن داشتند.

سرخط اخبار