تهدید نرم و آهسته؛ حمله عربستان به بازارهای صادراتی ایران/ تقسیم کار بن سلمان و ترامپ در کارزار تروریسم اقتصادی علیه ایران

پایگاه خبری بیست و نه چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۸

عربستان به عنوان بازوی منطقه ای آمریکا در راستای فشار حداکثری بر ایران، این بار بازارهای صادراتی ایران را نشانه رفته است.
آمریکا همواره تلاش کرده است با تحریم های خود بازوی مالی و اقتصادی ایران را هرچه بیشتر تضعیف کند و در این راستا به تحریم های پولی و مالی و اخیراً سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران روی آورده است؛ اما حرکتی که بسیار آهسته تر و بسیار خطرناک تر از اقدامات آمریکا در راستای تضعیف درآمدهای ارزی ایران اتفاق می افتد تحرکات عربستان سعودی در این زمینه است. با ذکر یک مقدمه ابتدا به این نکته می پردازیم که چرا اقدامات عربستان بسی خطرناک تر از اقدامات آمریکا است، اگرچه آمریکا در تلاش بوده با ارعاب نظام بانکی جهانی آن ها را در همکاری با ایران مردد کند و از طرف دیگر تحریم های یک جانبه ای بر خریداران نفتی ایران اعمال کند اما در مورد اول یعنی فروش نفت ایران دو گزینه را پیش روی دارد: گزینه اول استفاده از این فرصت جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است که به نوعی توفیق اجباری برای اقتصاد ایران تلقی می شود و اقداماتی گسترده ای پس از تحریم های نفتی آمریکا در این راستا اتفاق افتاده است اما گزینه دوم که پس از مرحله اول اتفاق می افتد همان فروش حداقلی نفت به صورت دور زدن تحریم هااست که این دو گزینه به صورت مکمل موجب عدم شکست اقتصادی ایران می گردد.
باوجود تمام اقدامات آمریکا اما ایران پیوندهای مستحکم اقتصادی با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان دارد و در این تبادلات با استفاده از راهکارهای جایگزین راه های تحریم شده، درآمد ارزی مناسبی از راه تجارت با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه دارد. این دقیقاً همان نقطه ای است که عربستان را ...

سرخط اخبار