در گزارش صفحه ریلی شماره 276 هفته نامه حمل ونقل منتشر شده در تاریخ 26 آبان ماه 99 می خوانید: درحالی که صنعت حمل ونقل کشور همچنان با عواقب دوران کرونا دست وپنجه نرم می کند؛ مشکلات بانکی برای دریافت تسهیلات ادامه دارد.

در گزارش صفحه ریلی شماره 276 هفته نامه حمل ونقل منتشر شده در تاریخ 26 آبان ماه 99 می خوانید: درحالی که صنعت حمل ونقل کشور همچنان با عواقب دوران کرونا دست وپنجه نرم می کند؛ مشکلات بانکی برای دریافت تسهیلات ادامه دارد.
هفته گذشته وزیر راه وشهرسازی بازهم بر این موضوع تأکید کرد. به گزارش «حمل ونقل» با حضور وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و در مرحله ششم و هفتم از تولیدات ناوگان ریلی داخلی، ۱۲۲ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۳۶۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. در این مرحله ۱۰۷ دستگاه واگن باری نو، ۴ دستگاه لکوموتیو نو، ۹ دستگاه واگن مسافری بازسازی شده و ۲ دستگاه لکوموتیو بازسازی شده به بهره برداری رسید که با ورود این تعداد ناوگان به شبکه ریلی درمجموع برای ۵۶۵ نفر اشتغال زایی شده و صرفه جویی ارزی ۶۰۶ میلیون یورویی به دنبال داشته است. نکته جالب اما در این مراسم اشاره دوباره وزیر راه وشهرسازی به موضوع تسهیلات بود.
در این مراسم اسلامی ضمن درخواست از بانک ها برای تسریع در پرداخت تسهیلات به شرکت های ریلی گفت: «در شرایطی که مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مصوبات ستاد اقتصادی کشور بر این استوار است که هیچ یک از نهاده های تولید در گمرکات نماند، شگفت انگیز است که چرخ و محور واگن، یک سال در گمرک رسوب می کند.
محمد اسلامی ادامه داد: «با رایزنی هایی که با بانک مرکزی انجام داده ایم و با توجه به تأمین و برآورد خسارت ها، امیدواریم این تسهیلات به موقع پرداخت شوند.» وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در حوزه خصوصی سازی تصمیمات مهمی گرفته شده است، افزود: «امیدواریم با اخذ تصمیمات درست بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.» به گفته ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار