خوزستان_ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: تردیدی نیست که خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی برای بخش صنعت و آموزش و پرورش شهرها نیازی اساسی است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین ،مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان صبح امروز در آیین بهره برداری یک باب کتابخانه عمومی در روستای روستای دهکده حمیدیه گفت: کتابخانه های عمومی در تمام جوامع با هدف ارائه خدمات متنوع به منظور کمک رسانی به جامعه و توسعه و بهبود زندگی فردی ایجاد شده اند. تردیدی نیست که خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی برای بخش صنعت و آموزش و پرورش شهرها نیازی اساسی است.
منصور کوهی رستمیادامه داد: مساله اینجاست که ما از طرفی نسبت به مهاجرت روستائیان به شهرها و فقر روستاها اظهار تاسف میکنیم و از طرف دیگر ساعتها درباره مشکلات ناشی از عرضه مواد غذایی در سطح جهان بحث های پرجنجالی راه می اندازیم و دست آخر هم چشمانمان را به روی این حقیقت آشکار می بندیم که اگر خدمات کتابخانه ای با عالی ترین مشکل آن برای رفاه اجتماعی اجتماعی شهرها به همان نسبت و شاید با اهمیت بیشتری در سطح روستاها ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: کتابخانه روستایی، کتابخانه ای عمومی در محل روستا دهکده، با اهداف فرهنگی، علمی و فنی در خدمت رشد فکر و توسعه عمل روستائیان است، که می تواند با ایجاد تاثیر بر زندگی مردم نقش مهمی در توسعه روستا دهکده داشته باشد.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان تصریح کرد: اگر فرد روستایی به استفاده فعال از کتابخانه در مراحل مختلف زندگی خویش عادت پیدا کند آنگاه کتابخانه توانسته است که با تغذیه معنوی او سهم خود را در پیشرفت آموزش ادا نماید. در این صورت رشد کتابخانه ها با رشد آموزش در جامعه روستایی نسبت مستقیمی خواهد داشت و از این رو بین ایجاد نظام کتابخانه ای مناسب با پیشرفت آموزش و پرورش و رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی روستا رابطه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار