محمد دانشگر با ضربه ای تماشایی گل سوم استقلال مقابل شاهین را به ثبت رسانید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری