بارش برف پاییزی زنجان را سفیدپوش کرد و باعث خوشحالی شهروندان شد.

بارش برف باعث کندی تردد در برخی از معابر شهری زنجان شد.

سرخط اخبار