کیفیت هوای اراک روز جمعه برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم و هشدار قرار دارد.اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ روز ناسالم را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
سرخط اخبار