برداشت محصول "به" از 580 هکتارباغ در بردسیر تا آخر آبان ادامه دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: از 580 هکتار باغ "به" در بردسیر 440 هکتار آن در بخش نگار یعنی قطب تولید این محصول در شهرستان است.
 سبک خیز پیش بینی کرد : امسال ، 2500 تن محصول" به "در بردسیر تولید و روانه بازار شود.
 درخت بِه، در مقایسه با برخی در ختان ،در مقابل سرمازدگی و کم آبی مقاوم تر و همچنین شرایط حمل و نگهداری آن آسانتر است.
دانلود

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار