روابط عمومی دانشگاه سمنان موفق شد، رتبه نخست شاخص اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها را در جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دست آورد .
به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت: جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سه محور اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها ، تبلیغات و انتشارات در راستای اجرای مدیریت سبز و روابط عمومی الکترونیک برگزار شد .
 مسعود نصیری افزود : در مجموع پنج هزار اثر از 105 دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که پس از داوری آثار از سوی هیأت داوران ، روابط عمومی دانشگاه سمنان موفق شد در محور اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها مقام نخست را با 141 امتیاز در بین دانشگاه های گروه " ب " بدست آورد و دانشگاه های بیرجند با 138 امتیاز و کاشان با 135 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم این گروه قرار گرفتند .
نصیری اظهار داشت : بر اساس دستور العمل های موجود، دانشگاه های سراسر کشور در این جشنواره به چهار گروه الف ، ب، ج و د تفکیک شدند و در هر گروه در سه محور عمومی رتبه های اول تا سوم مشخص شدند .
وی اضافه کرد : مقام نخست محور اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها در دانشگاه های گروه الف متعلق به دانشگاه تهران با 116 امتیاز، در بین دانشگاه های گروه ج متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری با 122 امتیاز و در گروه د دانشگاه کوثر بجنورد با 118 امتیاز است .
رئیس دانشگاه سمنان ضمن تشکر از همکاران اداره روابط عمومی دانشگاه و تبریک این موفقیت به آنان خاطرنشان کرد ...

سرخط اخبار