چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد نفتی

ایرنا چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵

ایرنا-تهران- چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیباحالت منفرد از متهمان پرونده فساد نفتی بابک زنجانی روزچهارشنبه به ریاست قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.*19*11*

سرخط اخبار