بنا به درخواست مکرر و متعدد مردم از پلیس برای برخورد قاطع جدی و قانونی با اراذل و اوباش و افرادی که امنیت عمومی جامعه را در معابر، خیابانها، کوچه ها و تفرجگاه ها به چالش و دچار خدشه می کنند پلیس تهران بزرگ اراذل و اوباش محله تهران پارس را پس از ذستگیری جهت عبرت آموزی دیگر اشرار در این محله گرداندند.رئیس پلیس تهران گفت: پوزه اراذل و اوباشی را که گردن کشی و عربده کشی می کنند و قداره بند هستند، به خاک می مالیم و گردن آنها را خواهیم شکست و شدیدترین برخوردها را با این افراد طبق قانون خواهیم داشت.
سرخط اخبار