معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس های سال آینده به دو صورت حضوری و مجازی و یا ترکیبی از این دو برگزار می شود، گفت: معلمان در هر کدام از این حالات، نقش های متفاوتی ایفا می کنند ولی شرایط بکارگیری آنها متفاوت از قبل نیست و حقوق نیروهای حق التدریس آزاد و خرید خدمات آموزشی را در سال تحصیلی آینده نیز همانند گذشته به طور کامل پرداخت می کنیم.
به گزارش ایلنا، علی الهیار ترکمن درباره نحوه پرداخت حقوق معلمان حق التدریس در سال تحصیلی پیش رو گفت: امروز مشغول انجام دو وظیفه خطیر در وزارت آموزش و پرورش هستیم، نخست آماده سازی سال تحصیلی و ایجاد شرایط امن و بهداشتی برای دانش آموزان و دوم ایجاد شرایط خوب و مطمئن برای همکاران فرهنگی که بتوانند در مدارس ایفای نقش کنند.
وی با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش برای برگزاری کلاس های حضوری و مجازی و یا ترکیبی از این دو در سال آینده ادامه داد: معلمان در هر کدام از این حالات، نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ ولی شرایط بکارگیری آنها متفاوت از قبل نیست. برای تمام حق التدریسان آزاد و نیروهای خرید خدمات که عهده دار انجام خدمات آموزشی و برگزاری کلاس ها هستند اگر هرکدام از این سه روش انجام شود مشکلی در پرداخت حقوق آنها نداریم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: حقوق نیروهای حق التدریس آزاد و خرید خدمات آموزشی را در سال تحصیلی آینده نیز همانند گذشته به طور کامل پرداخت می کنیم.
وی درباره معوقات معلمان آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خوشبختانه معوقه ای ندارند و تاجایی که بودجه اجازه داده پرداخت را انجام دادیم. تنها خرید خدماتی ها دوماهی از ما طلبکار ...

سرخط اخبار