کارشناسان محیط زیست و بهداشت هشدار داده اند که کوتاهی در دفع زباله های بیمارستانی در هند باعث گسترش کرونا ویروس در این کشور می شود.
سرخط اخبار