نخستین برف پاییزی در طرقبه، جلوه زیبایی به این محیط خوش آب و هوا بخشیده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار