نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: مجلس یازدهم مبارزه با فساد را از درون ساختار خودش شروع کرده، بحث اصلاح آیین نامۀ داخلی، بحث طرح شفافیت آرای نمایندگان و حساسیت در تأیید اعتبارنامه ها مصادیقی از این مضوع هستند.

فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مقابله با فساد اظهار کرد: مبارزه با فساد نه تنها یک شعار که یک تکلیف جدی است، ما باید در مسیر مبارزه با فساد حرکت کنیم چرا که مبارزه با فساد درمان دردهای اقتصادی، اجتماعی و اداری ما است.
وی افزود: مبارزه با فساد دمیدن روح تازه به کالبد خسته و رنجور مردم دردمند و تحت تبعیض قرار گرفته است و برای بهبود وضع مردم عزیزمان راهی جز آن نداریم.
نماینده قزوین مبارزه با فساد را عامل دمیدن روحیه مجدد کار و تلاش مخلصانه در نیروی کار و فعال کشور دانست و تأکید کرد: عدم مبارزه با فساد به معنای کشتن روح انسانی فعالیت و خلاقیت است، بنابراین اگر با فساد مبارزه نشود، ظلم بزرگی اتفاق افتاده و بی عدالتی جامعه را در بر خواهد گرفت.
این نماینده مجلس اظهار کرد: من به عنوان نمایندۀ مردم عزمم را جزم کردم که در راه مبارزه با فساد تا جایی که امکان دارد و می توانم تلاش کنم و از آنچه در این راه در توان دارم دریغ نمی کنم.
محمد بیگی مبارزه با فساد را سخت و پیچیده خواند و عنوان کرد: مبارزه با فساد بصیرت، شجاعت، جسارت، قدرت و عزم و ارادۀ قوی می خواهد، چرا که این مبارزه هزینه دارد و باید با توان و با قدرت در این مسیر گام نهاد.
وی عنوان کرد: مبارزه با فساد به دلیل اینکه هم جاذبه و هم دافعه دارد، گروهی انبوه از مردم را خرسند می کند و طعم شیرین عدالت را به آن ها می چشاند و گروهی را هم که به دنبال فسق و فجور و رانت و مکیدن خون مردم هستند از انسان رنجور و ناراحت می کند و قطعاً وادار به واکنش خواهد کرد.
این مسؤول افزود: در ...

عناوین مهم خبری