طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف

خبرگزاری مهر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۴

طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف از چهاردهم آبان ماه در سطح معابر شهر تهران آغاز شده است.