عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: انتخابات یک مبحث فنی و تخصصی است نمی توانیم یک شبه متنی را انشا کنیم و به عنوان لایحه تقدیم مجلس کنیم و انتظار تحول داشته باشیم؛ ظاهراً یک بازی بی فرجامی در عرصه قانونگذاری انتخاباتی ما شکل گرفته است و بنا نیست به نتیجه برسد.
علی اکبر گرجی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: همواره برنامه هایی پیرامون نظام انتخابات ریاست جمهوری کشور مطرح می شود اما شاهد هیچ اصلاحی نیستیم، ظاهراً یک بازی بی فرجامی در عرصه قانونگذاری انتخاباتی ما شکل گرفته است و بنا نیست به نتیجه برسد.
وی افزود: حدوداً سال های ۸۵ تا ۸۷ بود که در مرکز پژوهش های مجلس به عنوان کارشناس حقوقی حضور داشتم و بارها و بارها طرح های مانند طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شد؛ سالیان سال است که این ایده ها و طرح ها مطرح می شود و بودجه بیت المال هم صرف بررسی های این چنینی می شود اما هیچ تحولی اتفاق نمی افتد یعنی ظاهراً بناست با صرف لفظ تحول دلمان خوش باشد.
گرجی بیان کرد: انتخابات یک مبحث فنی و تخصصی است نمی توانیم یک شبه متنی را انشا کنیم و به عنوان لایحه تقدیم مجلس کنیم و انتظار تحول داشته باشیم؛ پشت پرده بسیاری از این طرح ها من هیچ گونه جدیتی نمی بینم.
وی با بیان اینکه من به هیچ عنوان همراه طرح اصلاح قانون انتخاباتی که در مجلس یازدهم تهیه شده است، نیستم، گفت: به گمان من باید فکر دیگری برای ایجاد تغییر و تحول در نظام انتخاباتی کنیم و حتی همین طرحی که در مجلس فعلی تهیه شده را نیز بعید می دانم به نتیجه برسد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار