عکس/ حجم دفاعیات داماد شریعتمداری

جهان نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۷
در حاشیه دادگاه محمدهادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه و داماد وزیر کار.